Best apartments in Leningradsky Prospekt district. Rent apartment in Leningradsky Prospekt district. Check a price on apartments for rent in Leningradsky Prospekt district.
65 000 o
Metro
Sokol
Address Vrubelya, 8
Area
50 sq.m
Rooms 2
Vrubelya, 8
Vrubelya, 8
Back to Top