Best apartments in Zamoskvorechie district. Buy apartment in Zamoskvorechie district. Check a price on apartments in Zamoskvorechie district.
456 262 040 o
570 327 550 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
262 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
359 745 070 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
252 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
278 500 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44/2
Area
277 sq.m
Rooms 6
B.Polyanka, 44/2
B.Polyanka, 44/2
252 698 976 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 43стр3
Area
192 sq.m
Rooms 4
B.Polyanka, 43стр3
B.Polyanka, 43стр3
245 679 560 o
Metro
Polyanka
Address 2 Kazachiy lane, 4
Area
262 sq.m
Rooms 5
2 Kazachiy lane, 4
2 Kazachiy lane, 4
216 650 000 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 19
Area
190 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 19
M.Ordynka, 19
190 475 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44/2
Area
200 sq.m
Rooms 5
B.Polyanka, 44/2
B.Polyanka, 44/2
184 500 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44/2
Area
185 sq.m
Rooms 3
B.Polyanka, 44/2
B.Polyanka, 44/2
182 614 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44
Area
222 sq.m
Rooms 5
B.Polyanka, 44
B.Polyanka, 44
175 485 400 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 3
Area
130 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 3
M.Ordynka, 3
175 485 400 o
219 356 750 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Bakhrushina, 13
Area
165 sq.m
Rooms 3
Bakhrushina, 13
Bakhrushina, 13
165 760 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44
Area
236 sq.m
Rooms 5
B.Polyanka, 44
B.Polyanka, 44
120 000 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Yakimanka, 17к2
Area
248 sq.m
Rooms 6
B.Yakimanka, 17к2
B.Yakimanka, 17к2
118 830 000 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 19
Area
133 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 19
M.Ordynka, 19
116 850 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44
Area
156 sq.m
Rooms 4
B.Polyanka, 44
B.Polyanka, 44
100 000 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44
Area
135 sq.m
Rooms 3
No photo
No photo
97 000 000 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 57
Area
188 sq.m
Rooms 4
Sadovnicheskaya, 57
Sadovnicheskaya, 57
95 063 500 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 25
Area
121 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 25
M.Ordynka, 25
90 000 000 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Klimentovsky lane, 9
Area
183 sq.m
Rooms 5
Klimentovsky lane, 9
Klimentovsky lane, 9
87 663 824 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к2
Area
131 sq.m
Rooms 3
Sadovnicheskaya, 31к2
Sadovnicheskaya, 31к2
86 660 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44
Area
123 sq.m
Rooms 4
B.Polyanka, 44
B.Polyanka, 44
84 446 567 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
147 sq.m
Rooms 4
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
82 500 000 o
175 485 400 o
Metro
Polyanka
Address M.Yakimanka, 3
Area
212 sq.m
Rooms 5
M.Yakimanka, 3
M.Yakimanka, 3
80 723 284 o
85 987 846 o
Metro
Tretyakovskaya
Address B.Ordynka, 9/4c2
Area
94 sq.m
Rooms 3
B.Ordynka, 9/4c2
B.Ordynka, 9/4c2
80 000 000 o
Metro
Dobryninskaya
Address Mytnaya, 7с1
Area
145 sq.m
Rooms 4
Mytnaya, 7с1
Mytnaya, 7с1
78 724 545 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
154 sq.m
Rooms 4
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
78 170 400 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 25
Area
127 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 25
M.Ordynka, 25
78 160 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44/2
Area
97 sq.m
Rooms 3
B.Polyanka, 44/2
B.Polyanka, 44/2
76 183 979 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
Area
125 sq.m
Rooms 1
Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
70 682 741 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к3
Area
154 sq.m
Rooms 3
Sadovnicheskaya, 31к3
Sadovnicheskaya, 31к3
69 777 093 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
148 sq.m
Rooms 4
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
68 000 000 o
Metro
Shabolovskaya
Address Mytnaya, вл.40-44
Area
177 sq.m
Rooms 4
Mytnaya, вл.40-44
Mytnaya, вл.40-44
67 778 478 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
155 sq.m
Rooms 4
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
67 771 640 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к2
Area
117 sq.m
Rooms 2
Sadovnicheskaya, 31к2
Sadovnicheskaya, 31к2
66 955 439 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к2
Area
138 sq.m
Rooms 3
Sadovnicheskaya, 31к2
Sadovnicheskaya, 31к2
66 862 800 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 25
Area
73 sq.m
Rooms 1
M.Ordynka, 25
M.Ordynka, 25
65 000 000 o
Metro
Dobryninskaya
Address Mytnaya, 7С1
Area
114 sq.m
Rooms 3
Mytnaya, 7С1
Mytnaya, 7С1
65 000 000 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Pyatnitskaya, 20с1
Area
111 sq.m
Rooms 6
Pyatnitskaya, 20с1
Pyatnitskaya, 20с1
64 042 400 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 25
Area
115 sq.m
Rooms 3
No photo
M.Ordynka, 25
63 500 000 o
Metro
Shabolovskaya
Address Mytnaya, 44
Area
164 sq.m
Rooms 4
Mytnaya, 44
Mytnaya, 44
63 387 688 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к2
Area
131 sq.m
Rooms 2
Sadovnicheskaya, 31к2
Sadovnicheskaya, 31к2
62 072 518 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к2
Area
123 sq.m
Rooms 3
Sadovnicheskaya, 31к2
Sadovnicheskaya, 31к2
59 000 000 o
Metro
Shabolovskaya
Address Mytnaya, вл.40-44
Area
152 sq.m
Rooms 4
Mytnaya, вл.40-44
Mytnaya, вл.40-44
59 000 000 o
94 900 000 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 57
Area
152 sq.m
Rooms 4
Sadovnicheskaya, 57
Sadovnicheskaya, 57
58 600 000 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
Area
140 sq.m
Rooms 1
Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
56 977 214 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
105 sq.m
Rooms 3
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
56 000 000 o
Metro
Shabolovskaya
Address Mytnaya, вл.40-44
Area
144 sq.m
Rooms 4
Mytnaya, вл.40-44
Mytnaya, вл.40-44
50 366 657 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
91 sq.m
Rooms 2
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
49 413 398 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к3
Area
98 sq.m
Rooms 2
Sadovnicheskaya, 31к3
Sadovnicheskaya, 31к3
48 670 654 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
107 sq.m
Rooms 3
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
Back to Top