Best apartments in Zamoskvorechie district. Buy apartment in Zamoskvorechie district. Check a price on apartments in Zamoskvorechie district.
69 777 093 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
148 sq.m
Rooms 4
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
68 000 000 o
Metro
Shabolovskaya
Address Mytnaya, вл.40-44
Area
177 sq.m
Rooms 4
Mytnaya, вл.40-44
Mytnaya, вл.40-44
67 778 478 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к4
Area
155 sq.m
Rooms 4
Sadovnicheskaya, 31к4
Sadovnicheskaya, 31к4
67 771 640 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к2
Area
117 sq.m
Rooms 2
Sadovnicheskaya, 31к2
Sadovnicheskaya, 31к2
66 955 439 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya, 31к2
Area
138 sq.m
Rooms 3
Sadovnicheskaya, 31к2
Sadovnicheskaya, 31к2
66 862 800 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 25
Area
73 sq.m
Rooms 1
M.Ordynka, 25
M.Ordynka, 25
65 000 000 o
Metro
Dobryninskaya
Address Mytnaya, 7С1
Area
114 sq.m
Rooms 3
Mytnaya, 7С1
Mytnaya, 7С1
65 000 000 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Pyatnitskaya, 20с1
Area
111 sq.m
Rooms 6
Pyatnitskaya, 20с1
Pyatnitskaya, 20с1
64 042 400 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 25
Area
115 sq.m
Rooms 3
No photo
M.Ordynka, 25
63 500 000 o
Metro
Shabolovskaya
Address Mytnaya, 44
Area
164 sq.m
Rooms 4
Mytnaya, 44
Mytnaya, 44
Back to Top