Vystavochnaya: Actual apartments offers for sale
167 422 238 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address Presnenskaya emb., 8
Area
184 sq.m
Rooms 3
Presnenskaya emb., 8
Presnenskaya emb., 8
132 840 776 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address Presnenskaya emb., 12
Area
127 sq.m
Rooms 2
Presnenskaya emb., 12
Presnenskaya emb., 12
120 000 000 o
169 654 534 o
Metro
Vystavochnaya
Address Presnenskaya emb., 8
Area
292 sq.m
Rooms 5
Presnenskaya emb., 8
Presnenskaya emb., 8
119 000 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address Krasnopresnenskaya emb., вл.14с1
Area
171 sq.m
Rooms 5
Krasnopresnenskaya emb., вл.14с1
Krasnopresnenskaya emb., вл.14с1
117 000 000 o
140 000 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address Presnenskaya emb., 6с2
Area
226 sq.m
Rooms 4
Presnenskaya emb., 6с2
Presnenskaya emb., 6с2
94 705 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
201 sq.m
Rooms 4
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
94 449 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
165 sq.m
Rooms 3
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
92 690 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
201 sq.m
Rooms 4
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
85 042 500 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
148 sq.m
Rooms 3
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
85 000 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 3 Krasnogvardeiskaya, 3
Area
260 sq.m
Rooms 6
3 Krasnogvardeiskaya, 3
3 Krasnogvardeiskaya, 3
76 892 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
163 sq.m
Rooms 3
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
76 535 880 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
98 sq.m
Rooms 1
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
75 000 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 3 Krasnogvardeiskaya, 3
Area
225 sq.m
Rooms 4
3 Krasnogvardeiskaya, 3
3 Krasnogvardeiskaya, 3
71 984 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
163 sq.m
Rooms 4
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
70 414 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
129 sq.m
Rooms 1
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
66 703 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
146 sq.m
Rooms 3
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
56 000 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address Presnenskaya emb., 12
Area
85 sq.m
Rooms 3
No photo
No photo
54 816 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
114 sq.m
Rooms 1
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
53 900 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
108 sq.m
Rooms 1
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
53 268 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
115 sq.m
Rooms 1
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Back to Top