Polezhaevskaya: Actual apartments offers for sale
158 556 960 o
Metro
Begovaya
Address Khoroshevskoe hgw, 16 к 1
Area
260 sq.m
Rooms 6
Khoroshevskoe hgw, 16 к 1
Khoroshevskoe hgw, 16 к 1
48 000 000 o
88 087 200 o
Metro
Oktyabrskoye Pole
Address Karamyshevskaya emb, 56 к 1
Area
142 sq.m
Rooms 4
Karamyshevskaya emb, 56 к 1
Karamyshevskaya emb, 56 к 1
25 110 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Khoroshevskoe hgw, вл.25
Area
93 sq.m
Rooms 3
Khoroshevskoe hgw, вл.25
Khoroshevskoe hgw, вл.25
24 200 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Zorge, 9
Area
89 sq.m
Rooms 3
No photo
Zorge, 9
17 016 600 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Khoroshevskoe hgw, вл.25
Area
72 sq.m
Rooms 2
Khoroshevskoe hgw, вл.25
Khoroshevskoe hgw, вл.25
13 256 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Zorge, 9
Area
54 sq.m
Rooms 2
Zorge, 9
Zorge, 9
13 050 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Zorge, 9
Area
66 sq.m
Rooms 3
Zorge, 9
Zorge, 9
12 489 800 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Khoroshevskoe hgw, вл.25
Area
63 sq.m
Rooms 2
Khoroshevskoe hgw, вл.25
Khoroshevskoe hgw, вл.25
10 615 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Khoroshevskoe hgw, вл.25
Area
39 sq.m
Rooms 1
Khoroshevskoe hgw, вл.25
Khoroshevskoe hgw, вл.25
8 350 000 o
Metro
Polezhaevskaya
Address Zorge, 9
Area
35 sq.m
Rooms 1
Zorge, 9
Zorge, 9
Back to Top