Chekhovskaya: Actual apartments offers for sale
930 920 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
360 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
464 760 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
258 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
416 052 660 o
705 174 000 o
Metro
Pushkinskaya
Address Shvedsky tupik, 3
Area
289 sq.m
Rooms 7
Shvedsky tupik, 3
Shvedsky tupik, 3
369 993 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
173 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
338 483 520 o
394 897 440 o
Metro
Pushkinskaya
Address Leontjevsky lane, 15
Area
225 sq.m
Rooms 6
Leontjevsky lane, 15
Leontjevsky lane, 15
304 761 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
180 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
287 579 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
180 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
270 446 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
180 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
262 992 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
163 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
246 188 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
162 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
239 759 160 o
Metro
Tverskaya
Address Tverskoy blvd., 16
Area
155 sq.m
Rooms 5
Tverskoy blvd., 16
No photo
231 601 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
138 sq.m
Rooms 2
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
230 362 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
163 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
216 992 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
139 sq.m
Rooms 2
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
201 081 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
138 sq.m
Rooms 2
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
183 345 240 o
244 161 280 o
Metro
Pushkinskaya
Address B.Kozikhinsky, 14 к 2
Area
156 sq.m
Rooms 3
B.Kozikhinsky, 14 к 2
B.Kozikhinsky, 14 к 2
125 000 000 o
130 000 000 o
Metro
Pushkinskaya
Address Tverskaya, 8 кор 2
Area
200 sq.m
Rooms 4
Tverskaya, 8 кор 2
Tverskaya, 8 кор 2
115 000 000 o
Metro
Tverskaya
Address M.Kozikhinsky lane, 10
Area
186 sq.m
Rooms 6
M.Kozikhinsky lane, 10
M.Kozikhinsky lane, 10
75 000 000 o
105 776 100 o
Metro
Mayakovskaya
Address M.Dmitrovka, 23-15
Area
131 sq.m
Rooms 3
M.Dmitrovka, 23-15
M.Dmitrovka, 23-15
70 517 400 o
70 517 400 o
Metro
Tverskaya
Address Strastnoy blvd., 4 стр. 4
Area
110 sq.m
Rooms 3
Strastnoy blvd., 4 стр. 4
Strastnoy blvd., 4 стр. 4
Back to Top