1-rooms apartments for sale. Buy 1-rooms apartment.
102 484 800 o
Metro
Arbatskaya
Address Povarskaya, 8
Area
129 sq.m
Rooms 1
Povarskaya, 8
Povarskaya, 8
84 525 000 o
Metro
Arbatskaya
Address Arbat, 24
Area
112 sq.m
Rooms 1
Arbat, 24
Arbat, 24
80 000 000 o
100 000 000 o
Metro
Trubnaya
Address Zvonarsky lane, 3/4с1
Area
128 sq.m
Rooms 1
Zvonarsky lane, 3/4с1
Zvonarsky lane, 3/4с1
79 756 525 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address 1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1
Area
110 sq.m
Rooms 1
1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1
1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1
78 271 890 o
Metro
Arbatskaya
Address M.Kislovsky lane, 3
Area
94 sq.m
Rooms 1
M.Kislovsky lane, 3
M.Kislovsky lane, 3
76 183 979 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
Area
125 sq.m
Rooms 1
Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
Sadovnicheskaya emb., вл.3-7
74 907 700 o
Metro
Arbatskaya
Address Povarskaya, 8
Area
95 sq.m
Rooms 1
Povarskaya, 8
Povarskaya, 8
73 222 374 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address 1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1
Area
95 sq.m
Rooms 1
1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1
1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1
72 735 599 o
242 797 445 o
Metro
Arbatskaya
Address N.Arbat, 32
Area
80 sq.m
Rooms 1
N.Arbat, 32
N.Arbat, 32
72 670 900 o
225 026 854 o
Metro
Arbatskaya
Address N.Arbat, 32
Area
81 sq.m
Rooms 1
N.Arbat, 32
N.Arbat, 32
Back to Top