Discount offers
83 174 994 o
Metro
Novokuznetskaya
Address Sofiickaya emb., 34с4 А
Area
76 sq.m
Rooms 2
Sofiickaya emb., 34с4 А
Sofiickaya emb., 34с4 А
69 000 000 o
75 000 000 o
Metro
Belorusskaya
Address 3rd street Yamskogo Polya, 9
Area
208 sq.m
Rooms 3
No photo
No photo
60 000 000 o
Metro
Belorusskaya
Address 3rd street Yamskogo Polya, 9
Area
207 sq.m
Rooms 3
No photo
No photo
Back to Top