Natasha Pshevecherskaya: objects
458 053 440 o
572 566 800 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
262 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
132 130 800 o
Metro
Tsvetnoy Bulvar
Address Sadovaya-Samotechnaya, 2/12
Area
165 sq.m
Rooms 4
No photo
Sadovaya-Samotechnaya, 2/12
130 369 056 o
184 983 120 o
Metro
Arbatskaya
Address Znamenka, 13 с 1
Area
163 sq.m
Rooms 4
Znamenka, 13 с 1
Znamenka, 13 с 1
96 895 920 o
Metro
Kurskaya
Address B.Kazenny lane, 1/2
Area
172 sq.m
Rooms 2
B.Kazenny lane, 1/2
B.Kazenny lane, 1/2
85 000 000 o
211 409 280 o
Metro
Kropotkinskaya
Address Chisty lane, 6 стр.2
Area
146 sq.m
Rooms 4
Chisty lane, 6 стр.2
Chisty lane, 6 стр.2
Back to Top