Natasha Pshevecherskaya: objects
499 417 880 o
624 272 350 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
262 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
144 062 850 o
Metro
Tsvetnoy Bulvar
Address Sadovaya-Samotechnaya, 2/12
Area
165 sq.m
Rooms 4
No photo
Sadovaya-Samotechnaya, 2/12
142 142 012 o
201 687 990 o
Metro
Arbatskaya
Address Znamenka, 13 с 1
Area
163 sq.m
Rooms 4
Znamenka, 13 с 1
Znamenka, 13 с 1
105 646 090 o
Metro
Kurskaya
Address B.Kazenny lane, 1/2
Area
172 sq.m
Rooms 2
B.Kazenny lane, 1/2
B.Kazenny lane, 1/2
85 000 000 o
230 500 560 o
Metro
Kropotkinskaya
Address Chisty lane, 6 стр.2
Area
146 sq.m
Rooms 4
Chisty lane, 6 стр.2
Chisty lane, 6 стр.2
Back to Top