Best apartments in Zamoskvorechie district. Buy apartment in Zamoskvorechie district. Check a price on apartments in Zamoskvorechie district.
500 362 720 o
625 453 400 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
262 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
394 516 760 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
252 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
278 500 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44/2
Area
277 sq.m
Rooms 6
B.Polyanka, 44/2
B.Polyanka, 44/2
277 123 968 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 43стр3
Area
192 sq.m
Rooms 4
B.Polyanka, 43стр3
B.Polyanka, 43стр3
269 426 080 o
Metro
Polyanka
Address 2 Kazachiy lane, 4
Area
262 sq.m
Rooms 5
2 Kazachiy lane, 4
2 Kazachiy lane, 4
216 650 000 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 19
Area
190 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 19
M.Ordynka, 19
192 447 200 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 3
Area
130 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 3
M.Ordynka, 3
192 447 200 o
240 559 000 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Bakhrushina, 13
Area
165 sq.m
Rooms 3
Bakhrushina, 13
Bakhrushina, 13
190 475 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44/2
Area
200 sq.m
Rooms 5
B.Polyanka, 44/2
B.Polyanka, 44/2
184 500 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 44/2
Area
185 sq.m
Rooms 3
B.Polyanka, 44/2
B.Polyanka, 44/2
Back to Top