Best apartments in Yugo-Vostochnii district. Buy apartment in Yugo-Vostochnii district. Check a price on apartments in Yugo-Vostochnii district.
17 689 500 o
Metro
Maryino
Address Doneckaya, вл2
Area
118 sq.m
Rooms 4
Doneckaya, вл2
Doneckaya, вл2
11 987 850 o
Metro
Ryazanskii Prospekt
Address Ryazanskiy pr-t, 2
Area
64 sq.m
Rooms 2
Ryazanskiy pr-t, 2
Ryazanskiy pr-t, 2
10 213 700 o
Metro
Ryazanskii Prospekt
Address Ryazanskiy pr-t, 2
Area
41 sq.m
Rooms 1
Ryazanskiy pr-t, 2
Ryazanskiy pr-t, 2
7 794 850 o
Metro
Maryino
Address Doneckaya, вл2
Area
52 sq.m
Rooms 2
Doneckaya, вл2
Doneckaya, вл2
Back to Top