Vystavochnaya: Actual apartments offers for sale
209 912 588 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address Presnenskaya emb., 8
Area
184 sq.m
Rooms 3
Presnenskaya emb., 8
Presnenskaya emb., 8
166 554 643 o
166 554 643 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address Presnenskaya emb., 12
Area
127 sq.m
Rooms 2
Presnenskaya emb., 12
Presnenskaya emb., 12
120 000 000 o
212 711 422 o
Metro
Vystavochnaya
Address Presnenskaya emb., 8
Area
292 sq.m
Rooms 5
Presnenskaya emb., 8
Presnenskaya emb., 8
119 000 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address Krasnopresnenskaya emb., вл.14с1
Area
171 sq.m
Rooms 5
Krasnopresnenskaya emb., вл.14с1
Krasnopresnenskaya emb., вл.14с1
117 000 000 o
140 000 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address Presnenskaya emb., 6с2
Area
226 sq.m
Rooms 4
Presnenskaya emb., 6с2
Presnenskaya emb., 6с2
95 960 040 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
98 sq.m
Rooms 1
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
94 705 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
201 sq.m
Rooms 4
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
94 449 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
165 sq.m
Rooms 3
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
92 690 000 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
201 sq.m
Rooms 4
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
85 042 500 o
Metro
Vystavochnaya
Address 1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Area
148 sq.m
Rooms 3
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
1 Krasnogvardeisky proezd, 15
Back to Top