Tverskaya: Actual apartments offers for sale
930 920 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
360 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
471 803 530 o
799 667 000 o
Metro
Pushkinskaya
Address Shvedsky tupik, 3
Area
289 sq.m
Rooms 7
Shvedsky tupik, 3
Shvedsky tupik, 3
464 760 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
258 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
412 000 000 o
Metro
Tverskaya
Address M.Bronnaya, 15б
Area
219 sq.m
Rooms 3
M.Bronnaya, 15б
M.Bronnaya, 15б
399 833 500 o
415 826 840 o
Metro
Pushkinskaya
Address M.Kozikhinsky lane, 3
Area
175 sq.m
Rooms 4
M.Kozikhinsky lane, 3
M.Kozikhinsky lane, 3
383 840 160 o
447 813 520 o
Metro
Pushkinskaya
Address Leontjevsky lane, 15
Area
225 sq.m
Rooms 6
Leontjevsky lane, 15
Leontjevsky lane, 15
369 993 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
173 sq.m
Rooms 3
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
322 000 000 o
372 000 000 o
Metro
Tverskaya
Address M.Bronnaya, 15б
Area
189 sq.m
Rooms 3
M.Bronnaya, 15б
M.Bronnaya, 15б
320 000 000 o
372 800 000 o
Metro
Mayakovskaya
Address B.Sadovaya, 5 стр.1
Area
376 sq.m
Rooms 7
B.Sadovaya, 5 стр.1
B.Sadovaya, 5 стр.1
319 786 833 o
335 860 140 o
Metro
Mayakovskaya
Address Ermolaevsky lane, 4
Area
197 sq.m
Rooms 4
Ermolaevsky lane, 4
Ermolaevsky lane, 4
Back to Top