Shchukinskaya: Actual apartments offers for sale
75 000 000 o
Metro
Shchukinskaya
Address Aviatsionnaya, 79к1
Area
220 sq.m
Rooms 5
Aviatsionnaya, 79к1
Aviatsionnaya, 79к1
48 000 000 o
79 966 700 o
Metro
Oktyabrskoye Pole
Address Karamyshevskaya emb, 56 к 1
Area
142 sq.m
Rooms 4
Karamyshevskaya emb, 56 к 1
Karamyshevskaya emb, 56 к 1
35 000 000 o
44 000 000 o
Metro
Shchukinskaya
Address Aviatsionnaya, 79к1
Area
98 sq.m
Rooms 2
Aviatsionnaya, 79к1
Aviatsionnaya, 79к1
Back to Top