Search results
1 519 367 300 o
Metro
Minskaya
Address Mosfilmovskaya, 70
Area
945 sq.m
Rooms 10
Mosfilmovskaya, 70
Mosfilmovskaya, 70
1 173 712 439 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 B
Area
481 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 B
Efremova, 19 B
1 166 810 113 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 C
Area
478 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 C
Efremova, 19 C
930 920 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
360 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
814 946 637 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 C
Area
400 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 C
Efremova, 19 C
808 584 487 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 B
Area
396 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 B
Efremova, 19 B
773 271 000 o
Metro
Kropotkinskaya
Address 1 Obydensky lane, 9-12
Area
400 sq.m
Rooms 7
1 Obydensky lane, 9-12
1 Obydensky lane, 9-12
733 189 226 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Ordynskiy tupik, вл. 6
Area
299 sq.m
Rooms 5
Ordynskiy tupik, вл. 6
Ordynskiy tupik, вл. 6
633 691 800 o
Metro
Arbatskaya
Address Khlebny lane, 19
Area
345 sq.m
Rooms 6
Khlebny lane, 19
Khlebny lane, 19
629 737 763 o
Metro
Taganskaya
Address 4 Kotelnichesky lane, 3
Area
350 sq.m
Rooms 8
4 Kotelnichesky lane, 3
4 Kotelnichesky lane, 3
Back to Top