Kitai-Gorod: Actual apartments offers for sale
265 269 000 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Solyanka, 7
Area
260 sq.m
Rooms 5
No photo
No photo
140 000 000 o
Metro
Turgenevskaya
Address Sretensky blvd., 6/1 стр 1
Area
201 sq.m
Rooms 4
No photo
No photo
115 952 408 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
Area
167 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
106 991 000 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Solyanka, 7
Area
109 sq.m
Rooms 3
No photo
No photo
105 612 200 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
Area
161 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
100 717 008 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
Area
209 sq.m
Rooms 3
B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
77 171 347 o
Metro
Kitai-Gorod
Address B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
Area
111 sq.m
Rooms 2
B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
B.Nikolovorobinsky lane, 9/11
70 000 000 o
115 951 715 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Solyanka, 1/2 с.1
Area
158 sq.m
Rooms 3
Solyanka, 1/2 с.1
Solyanka, 1/2 с.1
67 643 000 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Solyanka, 7
Area
75 sq.m
Rooms 2
Solyanka, 7
Solyanka, 7
67 000 435 o
Metro
Kitai-Gorod
Address Serebryanicheskaya emb., 7-11
Area
144 sq.m
Rooms 3
Serebryanicheskaya emb., 7-11
Serebryanicheskaya emb., 7-11
Back to Top