5-rooms apartments for sale. Buy 5-rooms apartment.
930 920 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
360 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
733 189 226 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Ordynskiy tupik, вл. 6
Area
299 sq.m
Rooms 5
Ordynskiy tupik, вл. 6
Ordynskiy tupik, вл. 6
617 458 200 o
Metro
Arbatskaya
Address Khlebny lane, 19
Area
180 sq.m
Rooms 5
Khlebny lane, 19
Khlebny lane, 19
562 215 000 o
Metro
Arbatskaya
Address Khlebny lane, 19
Area
325 sq.m
Rooms 5
Khlebny lane, 19
Khlebny lane, 19
525 483 000 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 9
Area
276 sq.m
Rooms 5
B.Polyanka, 9
B.Polyanka, 9
485 460 000 o
Metro
Pushkinskaya
Address Stoleshnikov, 7С1
Area
258 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7С1
Stoleshnikov, 7С1
479 800 200 o
Metro
Mezhdunarodnaya
Address Presnenskaya emb., 8с1
Area
250 sq.m
Rooms 5
Presnenskaya emb., 8с1
Presnenskaya emb., 8с1
464 760 000 o
Metro
Chekhovskaya
Address Stoleshnikov, 7с1
Area
258 sq.m
Rooms 5
Stoleshnikov, 7с1
Stoleshnikov, 7с1
444 000 000 o
Metro
Kievskaya
Address 1 Smolenskiy lane, 21
Area
297 sq.m
Rooms 5
1 Smolenskiy lane, 21
1 Smolenskiy lane, 21
415 826 840 o
519 783 550 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
262 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
Back to Top